1226/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av den accistabell som utgör bilaga till lagen om tobaksaccis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras den accistabell som utgör bilaga till lagen den 29 december 1994 om tobaksaccis (1470/1994),

sådan den lyder i lag 1203/1995, som följer:

ACCISTABELL
Produkt Produkt grupp Mark/ enhet Procent av detaljhandelspris
Cigarretter 1 90/1000 st. 50,0
Cigarrer och cigariller 2 22,0
Pip- och cigarrettobak 3 21,50/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter 4 21,50/kg 50,0
Cigarettpapper 5 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 60,0

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 178/1999
StaUB 32/1999
RSv 140/1999
Rådets direktiv 1999/81/EG; EGT nr L 211, 11.8.1999, s. 47

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.