1219/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av 10 § förmögenhetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/1992) 10 § 16 punkten, sådan den lyder i lag 230/1999, som följer:

10 §
Skattefria tillgångar

Skattepliktiga tillgångar är inte


16) fysiska personers eller inhemska dödsbons i lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) avsedda masskuldebrev eller i nämnda lag avsedda depositioner, även om ingen ränta har betalats på depositionen och inte heller sådan skattefri deposition som avses i lagen om skattelättnader för depositioner och obligationer (726/1988),Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för 2000.

RP 32/1999
StaUB 23/1999
RSv 111/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.