1196/1999

Utfärdat i Helsingfors den 14 december 1999

Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur

Skattestyrelsen har med stöd av 21 § förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/92) förordnat, att följande grunder skall iakttagas vid fastställandet av det gängse värdet för husdjur:

1 §

Såsom gängse värdet av husdjur anses följande medelvärden per djur:

Hästar av finsk ras
1―2 år gamla 2 600 mk
3―4 år gamla 3 600 mk
5―14 år gamla 4 500 mk
över 14 år gamla 4 200 mk
Varmblodiga sporthästar
1―2 år gamla 3 200 mk
3―4 år gamla 4 600 mk
5―10 år gamla 5 200 mk
över 10 år gamla 4 400 mk
Ponnyer 2 000 mk
Nötdjur
Tjurar, över 2 år gamla 4 250 mk
Ungtjurar, 1―2 år gamla 2 500 mk
Kor 2 900 mk
Kvigor 2 700 mk
Ungnöt 1 700 mk
Kalvar 400 mk
Svin
Galtar, över 9 månader gamla 1 250 mk
Suggor 1 000 mk
Gödsvin, 6―9 månader gamla 500 mk
Svin, 3―6 månader gamla 350 mk
Svin, 2―3 månader gamla 200 mk
Grisar, under 2 månader gamla 125 mk
Får
över 1 år gamla 150 mk
under 1 år gamla 120 mk
Renar
över 1 år gamla 1 200 mk
under 1 år gamla 500 mk
Fjäderfä
Värphönor, över 6 månader gamla 7 mk
Värphönor, under 6 månader gamla 10 mk
Hönor, som uppföds till slaktdjur 2 mk
2 §

Djur som är värdefullare än medelgoda djur värderas till värden som är högre än i detta beslut nämnda.

3 §

De husdjur som inte nämns i detta beslut, värderas till det sannolika överlåtelsepriset.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas vid förmögenhetsbeskattningen för år 1999.

Helsingfors den 14 december 1999

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Kari Pilhjerta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.