1165/1999

Givet i Åbo den 7 maj 1999

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 19 kap. 12 § 2 mom. 2 punkten och 18 § 2 mom. 6 punkten som följer:

19 kap.

Stiftets övriga förvaltning

C. Stifts- och prosterimöten
12 §

Medlemmar av stiftsmötet är


2) de ombud vid kyrkomötet och den medlem av kyrkostyrelsen som senast valts från stiftet. Ombudet för samerna är medlem av stiftsmötet i Uleåborgs stift,


18 §

Medlemmar av prosterimötet är


6) de ombud vid kyrkomötet och stiftsmötet som senast valts från prosteriet. Ombudet för samerna är medlem av prosterimötet i det prosteri till vilket flertalet av församlingarna inom samernas hembygdsområde hör.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000.

Åbo den 7 maj 1999

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.