1156/1999

Utfärdat i Helsingfors den 8 december 1999

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av arbetsministeriets beslut om arbeten som är farliga för unga arbetstagare

Social- och hälsovårdsministeriet har

fogat en ny underpunkt till 2 punkten i arbetsministeriets beslut av den 23 oktober 1996 om arbeten som är farliga för unga arbetstagare (756/1996) som följer:

2. Kemiska riskfaktorer


2.7. Arbete där man kan exponeras för tobaksrök i omgivningen.


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2000.

Helsingfors den 8 december 1999

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Regeringssekreterare
Hanna-Mari Pekuri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.