1130/1999

Given i Helsingfors den 3 december 1999

Lag om ändring av 10 och 15 § trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 10 § trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/1959), sådant detta lagrum lyder i lag 361/1993, ett nytt 4 mom. och till 15 §, sådan den lyder i sistnämnda lag och i lag 1493/1994, ett nytt 4 mom. som följer:

10 §

Trafikförsäkringscentralen svarar för skador orsakade av fordon som försäkrats i enlighet med 15 § 4 mom.

15 §

Försäkring som skall finnas i samband med ett sådant förflyttningstillstånd för fordon som beviljas av Fordonsförvaltnings- centralen, en avtalsregistrerare enligt 3 § lagen om registrering av fordon (1100/1998) eller tullverket beviljas av trafikförsäkringscentralen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 107/1999
TrUB 3/1999
RSv 65/1999

Helsingfors den 3 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.