1094/1999

Given i Helsingfors den 26 november 1999

Förordning om ändring av straffregisterförordningen

På föredragning av justitieministern

upphävs i straffregisterförordningen av den 20 augusti 1993 (772/1993) 12―14 § samt

ändras 1 §, sådan den lyder i förordning 916/1994, som följer:

1 §

Straffregistret förs vid rättsregistercentralen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Helsingfors den 26 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.