1086/1999

Given i Helsingfors den 26 november 1999

Förordning om sammanslagning av Kestilä reservfängelse med Pelso centralfängelse

På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 1 kap. 2 § 3 mom. lagen den 19 december 1889 om verkställighet av straff (39/1889), sådant det lyder i lag 128/1995:

1 §

Genom denna förordning läggs Kestilä reservfängelse ned som en självständig anstalt och införlivas från och med den 1 januari 2000 med Pelso centralfängelse i Vaala kommun.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Genom förordningen upphävs förordningen den 22 februari 1991 om Kestilä reservfängelse (424/1991).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.