1083/1999

Utfärdat i Helsingfors den 26 november 1999

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om en viss föreskrift

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande föreskrift:

Föreskriftens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
Föreskrifter om förutsättningarna för beviljande av stöd för flisning av energivirke och om stödets maximibelopp 147/99 26.11.1999 1.12.1999

Ovan nämnd föreskrift har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Föreskriften kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tfn (09) 134211.

Helsingfors den 26 november 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Marja Hilska-Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.