1072/1999

Given i Helsingfors den 26 november 1999

Förordning om ändring av 2 och 3 § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 6 november 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (806/1998) 2 § 2 mom. och 3 § 6 mom. som följer:

2 §
Belopp som beräknas enligt kommunens befolkningstäthet

Vid beräkning av det belopp som avses i 1 mom. beaktas också samkommuner och de befolkningstätheter som beräknats för dem enligt 1 § 2 mom.

3 §
Belopp som beräknas enligt den grundläggande utbildningens nyckeltal

Det belopp som beräknats enligt denna paragraf höjs i kommuner och samkommuner där befolkningstätheten är mindre än 5 med en koefficient vars storlek beror på befolkningstätheten och beskriver den genomsnittliga skillnaden mellan det belopp som räknas ut per elev och de per elev beräknade kostnaderna i dessa kommuner och samkommuner.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Förordningen tillämpas första gången när priserna per enhet för år 2000 bestäms.

Helsingfors den 26 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.