1062/1999

Given i Helsingfors den 26 november 1999

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 11 juni 1999 om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (718/1999) som följer:


Denna lag träder i kraft den 15 juni 1999. Lagens 22 § och 23 § 5 mom. träder dock i kraft den 1 december 1999, och 22 § 1 mom. 6 punkten och 23 § 5 mom. gäller till den 31 december 2002.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 122/1999
JsUB 5/1999
RSv 59/1999

Helsingfors den 26 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.