1057/1999

Utfärdat i Helsingfors den 18 november 1999

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ministeriets beslut om ändring av beslut om främmande ämnen i animaliska livsmedel

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om ändring av beslut om främmande ämnen i animaliska livsmedel 25/VLA/1999 16.11.1999 1.12.1999

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Kommissionens direktiv 97/71/EG, EGT nr L 347, 18.12.1997, s. 42, kommissionens direktiv 98/82/EG, EGT nr L 290, 29.10.1998, s. 25, kommissionens direktiv 1999/71/EG, EGT nr L 194, 27.7.1999, s. 36

Helsingfors den 18 november 1999

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.