1033/1999

Given i Helsingfors den 12 november 1999

Lag om ändring av 1 § lagen om republikens presidents rätt till pension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 januari 1994 om republikens presidents rätt till pension (40/1994) 1 § 1 mom. som följer:

1 §

Om republikens president avgår efter att ha handhaft uppdraget sex år eller en längre tid, uppbär han eller hon en årlig pension som är 60 procent av beloppet av gottgörelsen. Har han eller hon vid sin avgång inte varit president i sex år, avdras från detta pensionsbelopp en sjättedel för varje fullt år som fattas. Pensionen utgör dock minst hälften av den fulla pensionen.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

Pension enligt denna lag skall betalas även till den som tidigare har varit republikens president.

RP 69/1999
GrUB 4/1999
RSv 49/1999

Helsingfors den 12 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.