1018/1999

Given i Helsingfors den 5 november 1999

Förordning om ändring av förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 19 december 1997 om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning (1256/1997) 59 § samt

ändras 61 § 2 mom. och 66 § som följer:

61 §
Närmare bestämmelser samt tillsyn

Trafikministeriet kan utfärda närmare bestämmelser om förnyande av behörighetsbrev, minimikraven för behörighet, däckmansutbildning, nödsituations- och sjukvårdsutbildning samt vakthållning.


66 §
Bevarande av behörighet

Den som under 36 månader har tjänstgjort i en befattning som motsvarar ett behörighetsbrev för manskap enligt denna förordning och som genom sin erfarenhet uppenbart är förmögen att sköta denna befattning och som har grundläggande nödsituationsutbildning har rätt att få ifrågavarande behörighetsbrev till den 31 december 1999.


Denna förordning träder i kraft den 15 november 1999.

Helsingfors den 5 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.