1011/1999

Given i Helsingfors den 5 november 1999

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 3 december 1993 om temporär ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier (1066/1993), sådan den lyder i lag 834/1998, som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till den 31 december 2000.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 55/1999
KuUB 2/1999
RSv 45/1999

Helsingfors den 5 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Kulturminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.