1004/1999

Given i Helsingfors den 29 oktober 1999

Förordning om ikraftträdande av den internationella konventionen om säkra containrar, 1972

På föredragning av trafikministern bestäms:

1 §

Den i Genève den 2 december 1972 ingångna internationella konventionen om säkra containrar, vilken riksdagen godkänt den 29 september 1998, vilken republikens president godkänt den 23 oktober 1998 och beträffande vilken instrumentet om dess godkännande deponerats hos Internationella sjöfartsorganisationens generalsekreterare den 10 november 1998, träder i kraft den 10 november 1999 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 10 november 1999.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 111/1999)

Helsingfors den 29 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.