999/1999

Given i Helsingfors den 5 november 1999

Lag om ändring av 6 § lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1973 om allmän dyrortsklassificering av kommunerna (955/1973) 6 §, sådan den lyder i lag 1341/1995, som följer:

6 §

Denna lag gäller till utgången av 2003 och tillämpas på dyrortsklassificeringen för åren 2000―2003.


Denna lag träder i kraft den 15 november 1999.

RP 29/1999
FvUB 3/1999
RSv 36/1999

Helsingfors den 5 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.