998/1999

Givet i Helsingfors den 1 november 1999

Finlands Banks meddelande om att bankernas betalningssystem hålls stängda den 31 december 1999

Finlands Bank meddelar med stöd av 5 § 2 mom. lagen den 31 juli 1947 om skuldebrev (622/1947), sådant det lyder i lag 958/1999, 23 § lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/1970), sådan den lyder i lag 959/1999, 19 § sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/1978), sådan den lyder i lag 960/1999, samt 5 § 1 mom. lagen den 31 januari 1994 om återkrävande av mervärdesskatteåterbäring hos kommunerna (79/1994), sådant det lyder i lag 961/1999, att

de betalningssystem som bankerna allmänt använder för sina inbördes betalningar på grund av Europeiska centralbankens beslut av den 8 april 1999 och Finlands Banks beslut av den 16 april 1999 inte är i bruk den 31 december 1999.

Helsingfors den 1 november 1999

FINLANDS BANK


Matti Vanhala Direktionens ordförande


Matti Louekoski Direktionsmedlem

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.