983/1999

Given i Helsingfors den 29 oktober 1999

Lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 2000

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Utan hinder av vad som i 1 § 1 mom. mervärdesskattelagen (1501/1993) bestäms om mervärdesskattetagare skall enligt bestämmelserna i denna lag till Folkpensionsanstalten 2000 av intäkterna av mervärdesskatten redovisas 2 400 miljoner mark.

2 §

Folkpensionsanstaltens andel av mervärdesskatten redovisas kalendermånadsvis. Varje kalendermånad redovisas 1/12 av det belopp som nämns i 1 §.

3 §

De månatliga posterna skall betalas vid den betalningstidpunkt som de till Folkpensionsanstalten redovisade beloppen enligt 3 § 4 mom. lagen om skatteredovisning (532/1998) betalas.

4 §

De redovisningar som avses i denna lag och de därtill anslutna betalningarna sköts av Skattestyrelsen eller av ett skatteverk som Skattestyrelsen förordnar.

5 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Lagen tillämpas på den mervärdesskatt som redovisas till Folkpensionsanstalten för 2000.

RP 53/1999
StaUB 10/1999
RSv 40/1999

Helsingfors den 29 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.