977/1999

Utfärdat i Helsingfors den 27 oktober 1999

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 9 § lagen om pension för arbetstagare avsedda indextal

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 9 § lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961), sådant detta lagrum lyder i lag 1482/1995, beslutat:

1 §

Det i första meningen i 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedda indextalet är 1903 och det i andra meningen i det nämnda lagrummet avsedda indextalet är 1838 för 2000.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000.

Helsingfors den 27 oktober 1999

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Överinspektör
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.