967/1999

Given i Helsingfors den 22 oktober 1999

Förordning om ändring av 3 § statstjänstemannaförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

ändras i statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/1994) 3 § 2 mom. 1 punkten, sådan den lyder i förordning 174/1998, som följer:

3 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom.

1) fattar justitieministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid hovrätterna, förvaltningsdomstolarna, tingsrätterna, specialdomstolarna, exekutionsverken, häradsämbetenas exekutionsavdelningar, statliga rättshjälpsbyråer, rättspolitiska forskningsinstitutet, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, dataombudsmannens byrå, konkursombudsmannens byrå, centralen för undersökning av olyckor och rättsregistercentralen; beslut som gäller tjänster inom fångvårdsväsendet fattas dock av ministeriets fångvårdsavdelning och beslut som gäller tjänster vid häradsåklagarämbeten och vid åklagaravdelningen vid häradsämbeten fattas av riksåklagarämbetet,Denna förordning träder i kraft den 1 november 1999.

Helsingfors den 22 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.