965/1999

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 22 oktober 1999

Förordning om allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet vid presidentvalet år 2000

På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 9 § 1 mom. samt 17 och 47 vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998):

1 §

De Posten Finland Ab:s postkontor och tillfälliga verksamhetsställen samt kommunala verksamhetsställen som nämns i bilagan till denna förordning är förhandsröstningsställen vid presidentvalet år 2000.

Om de allmänna förhandsröstningsställena i landskapet Åland bestäms särskilt genom förordning.

2 §

Posten Finland Ab eller en kommun handhar förhandsröstningen på de förhandsröstningsställen som avses i 1 § 1 mom.

Posten Finland Ab förordnar en person i sin tjänst till valförrättare vid ett kontor eller ett tillfälligt verksamhetsställe som är förhandsröstningsställe och kommunstyrelsen en person i kommunens tjänst till valförrättare på ett kommunalt verksamhetsställe som är förhandsröstningsställe.

3 §

Förhandsröstning på de förhandsröstningsställen som avses i 1 § 1 mom. anordnas under den tid som anges i bilagan.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999 och är i kraft till den 10 februari 2000.

Helsingfors den 22 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.