962/1999

Given i Helsingfors den 22 oktober 1999

Förordning om ikraftträdande av ramavtalet om samarbete för att förbereda det slutliga mål som utgörs av en associering av politisk och ekonomisk karaktär mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan

På föredragning av utrikeshandelsministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde föreskrivs:

1 §

Det i Florens den 21 juni 1996 ingångna ramavtalet om samarbete för att förbereda det slutliga mål som utgörs av en associering av politisk och ekonomisk karaktär mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, vilket republikens president godkänt den 20 september 1996, är i kraft från den 1 februari 1999 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 27 oktober 1999.

(Det nämnda avtalet finns till påseende och kan erhållas hos utrikesministeriet, vilket även lämnar uppgifter om det på finska och svenska.)

Helsingfors den 22 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.