959/1999

Given i Helsingfors den 22 oktober 1999

Lag om ändring av 23 § lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/1970) 23 § som följer:

23 §
Förfallodag som infaller på helgdag och vissa andra dagar

Om penninglön medan arbetsförhållandet varar eller när det upphör förfaller till betalning på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommaraftonen, en helgfri lördag eller en vardag då de betal- ningssystem som allmänt används vid betalningar mellan bankerna enligt ett meddelande från Finlands Bank som publiceras i författningssamlingen inte är i bruk på grund av ett beslut från Europeiska centralbanken eller Finlands Bank, räknas närmast föregående vardag som förfallodag.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

RP 52/1999
EkUB 7/1999
RSv 31/1999

Helsingfors den 22 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.