931/1999

Given i Helsingfors den 1 oktober 1999

Lag om ändring av 2 § lagen om republikens presidents kansli

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 3 mom. lagen den 8 december 1995 om republikens presidents kansli (1382/1995) som följer:

2 §

Kansliet svarar i samarbete med andra som tillhandahåller tjänster för att också före detta presidenter i republiken får de tjänster som de behöver. Om dessa tjänster överenskoms närmare separat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 23/1999
GrUB 2/1999
RSv 19/1999

Helsingfors den 1 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsministerns ställföreträdare Minister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.