930/1999

Given i Helsingfors den 1 oktober 1999

Lag om ändring av 1 § lagen om republikens presidents rätt till pension

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § lagen den 14 januari 1994 om republikens presidents rätt till pension (40/1994), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat i lag 953/1998, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

1 §

Enligt statsbudgeten kan republikens president från och med pensioneringen tillhandahållas en lämplig bostad mot skälig hyra och enligt behov separata arbetsrum lämpade för skriv- och arkivarbete samt ges säkerhets- och kanslitjänster samt andra motsvarande tjänster.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Denna lag tillämpas också på presidenter i republiken som pensionerats före lagens ikraftträdande.

RP 23/1999
GrUB 2/1999
RSv 19/1999

Helsingfors den 1 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsministerns ställföreträdare Minister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.