928/1999

Utfärdat i Helsingfors den 27 september 1999

Försvarsministeriets meddelande om försvarsministeriets beslut beträffande tjänstgöringsområden vid fredsbevarande operationer som baserar sig på beslut av Förenta Nationerna och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

Försvarsministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/1993):

Försvarsministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutes rubrik nr utfärdat träder i kraft
Tjänstgöringsområden vid fredsbevarande operationer som baserar sig på beslut av Förenta Nationerna och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 1631/4200/99/KE 27.9.1999 1.10.1999

Beslutet har publicerats i försvarsministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från försvarsministeriets registratorskontor, besöksadress Fabiansgatan 2, postadress PB 31, 00131 Helsingfors, tfn (09) 1601.

Helsingfors den 27 september 1999

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Äldre regeringssekreterare
Timo Turkki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.