923/1999

Utfärdat i Helsingfors den 22 september 1999

Finansministeriets beslut om Jean Sibelius och tonkonstens jubileumsmynt

Finansministeriet har med stöd av 7 § 2 mom. myntlagen av den 16 april 1993 (358/1993) beslutat:

1 §

Med anledning av att 100 år förflutit sedan tondikten Finlandia komponerades präglas Jean Sibelius och tonkonstens jubileumsmynt med valörerna 1 000 mark och 100 mark.

2 §

Jubileumsmyntet med valören 1 000 mark är av guldlegering, av vars vikt 900 promille är guld, 50 promille silver och 50 promille koppar. Halterna får variera högst ± 10 promilleenheter.

Jubileumsmyntet med valören 100 mark är av silverlegering, av vars vikt 925 promille är silver och 75 promille koppar. Halterna får variera högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntens diameter och vikt är följande:

Diameter Vikt
1 000 mark 22,0 ± 0,1 mm 8,64 ± 0,15 g
100 mark 35,0 ± 0,1 mm 22,00 ± 0,40 g

Högst fem procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Jubileumsmynten är cirkelformiga. Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna är placerade så att vardera sidan av mynten är på rätt led då mynten vänds som ett bokblad. På myntens cylinderytor finns lettringen SUOMI FINLAND.

På mynten finns myntutformarnas och direktörens för Ab Myntverket i Finland släktnamnsinitialer P, V och M.

5 §

Jubileumsmyntens präglar framgår av följande beskrivning och bilderna nedan.

På myntens teckensida finns till höger en stiliserad ansiktsbild av Jean Sibelius, till vänster en bild av solen, upptill texten SIBELIUS i bågform och nedtill till vänster texten FINLANDIA i bågform.

På myntens valörsida finns upptill i bågform ett valörtecken, som på guldmyntet är 1 000 MK och på silvermyntet 100 MK. Nedtill finns årtalet 1999. I mitten finns de första takterna av Finlandiahymnen i notskrift.

6 §

En del av jubileumsmynten med valören 100 mark kan vara specialpräglade, varvid botten är spegelblank och figurens yta matt.

7 §

De närmare detaljerna i jubileumsmyntets präglar framgår av de originalpräglar och -arbetsredskap som förvaras hos Ab Myntverket i Finland.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1999.

Helsingfors den 22 september 1999

Minister
Suvi-Anne Siimes

Budgetråd
Raine Vairimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.