919/1999

Utfärdat i Helsingfors den 23 september 1999

Statsrådets beslut om begränsningar som gäller vissa ftalater i barnvårdsartiklar och leksaker för barn under tre år vilka är avsedda att stoppas i munnen

Statsrådet har med stöd av 24 § 2 mom. produktsäkerhetslagen av den 12 december 1986 (914/1986), sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 juni 1993 (539/1993), vid föredragning från handels- och industriministeriet beslutat:

1 §

Detta beslut av statsrådet gäller barnvårdsartiklar och leksaker för barn med tre år vilka är avsedda att stoppas i munnen.

2 §

I de barnvårdsartiklar och leksaker som avses i 1 § och som är tillverkade i uppmjukad PVC-plast får inte finnas över 0.05 viktprocent av en eller flera av följande ftalater:

diisononylftalat (DINP),

di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP),

dibutylftalat (DBP),

diisodecylftalat (DIDP),

di-n-oktylftalat (DNOP) eller

butylbensylftalat (BBP).

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1999.

Anmält enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG

Helsingfors den 23 september 1999

Minister
Kimmo Sasi

Handelsrådet
Ilkka Cantell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.