915/1999

Given i Helsingfors den 24 september 1999

Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av avtalet med Canada om luftfarten mellan de båda ländernas territorier samt om transitotrafiken genom dem

På föredragning av trafikministern stadgas:

1 §

Det i Helsingfors den 1 september 1999 genom brevväxling ingångna avtalet om ändring av avtalet mellan Finlands regering och Canadas regering om luftfarten mellan de båda ländernas territorier samt om transitotrafiken genom dem (FördrS 16/1992) är i kraft från den 1 oktober 1999 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 102/1999)

Helsingfors den 24 september 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.