910/1999

Given i Helsingfors den 17 september 1999

Lag om försäljning av vissa markområden på Kägeludden och i Fågelberga i Esbo till Esbo stad

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Statens fastighetsverk berättigas att till Esbo stad sälja tomterna 2―4 i kvarteret 10032 i 10 stadsdelen i Esbo stad samt ett outbrutet område på ca 121,7 hektar av lägenheten Mäkkylä Rnr 1:206 i Mäkkylä by i Esbo stad för en köpeskilling av 87 500 000 mark och i övrigt på de villkor fastighetsverket bestämmer.

2 §

Denna lag träder i kraft den 24 september 1999.

RP 20/1999
StaUB 2/1999
RSv 15/1999

Helsingfors den 17 september 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.