905/1999

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 17 september 1999 Den märkta texten har rättat (1999), Originaltexten lydde: 16 september 1999

Förordning om ändring av 36 a § förordningen om tillsynen över arbetarskyddet

På föredragning av omsorgsministern

ändras i förordningen den 21 december 1973 om tillsynen över arbetarskyddet (954/1973) 36 a §, sådan den lyder i förordning 1256/1993, som följer:

36 a §

En i 21 a § 1 mom. tillsynslagen avsedd tillhandahållare av arbetskraftsservice som har gjort en grundanmälan skall skriftligen meddela arbetarskyddsmyndigheten på sin hemort att anmälan har gjorts samt lämna behövlig kontaktinformation. Anmälan skall göras i god tid innan verksamheten inleds.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.

Helsingfors den 16 september 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.