903/1999

Given i Helsingfors den 17 september 1999

Förordning om provisorisk tillämpning av 1999 års konvention om livsmedelbistånd, som ingår i 1995 års internationella spannmålsavtal

På föredragning av utrikesministern föreskrivs:

1 §

Den i 1995 års internationella spannmålsavtal ingående, i London den 13 april 1999 ingångna 1999 års konvention om livsmedelsbistånd, som republikens president godkänt den 18 juni 1999 och beträffande vilken godkännandeinstrumentet deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 19 juli 1999, tillämpas provisoriskt från den 1 juli 1999 så som därom avtalats.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 22 september 1999.

(Den i förordningen nämnda konventionen finns till påseende och kan erhållas hos utrikesministeriet som även lämnar upplysningar om den på finska och svenska.)

Helsingfors den 17 september 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Tf. utrikesminister, Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.