901/1999

Given i Helsingfors den 12 mars 1999

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om Nordiska Miljöfinansieringsbolaget

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Bestämmelserna i den i Helsingfors den 6 november 1998 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige ingångna överenskommelsen om Nordiska Miljöfinansieringsbolaget är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har avtalats.

2 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

RP 277/1998
StaUB 67/1998
RSv 267/1998

Helsingfors den 12 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.