898/1999

Given i Helsingfors den 17 september 1999

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om Nordiska utvecklingsfonden och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i den

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde föreskrivs:

1 §

Den i Helsingfors den 3 november 1998 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige ingångna överenskommelsen om Nordiska utvecklingsfonden, vari vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 28 juli 1999 (897/1999) och vilken republikens president ratificerat likaså den 28 juli 1999, träder i kraft den 18 september 1999 så som därom avtalats.

2 §

Lagen den 28 juli 1999 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om Nordiska utvecklingsfonden (897/1999) och denna förordning träder i kraft den 18 september 1999.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördagsserie nr 98/1999)

Helsingfors den 17 september 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.