882/1999

Given i Helsingfors den 3 september 1999

Förordning om ändring av 60 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 60 §, sådan den lyder i förordning 902/1997, som följer:

60 §
Hur sätena skall vara fästa

1. Fäst- och regleringsanordningar på säten i ett fordon i kategori M och N skall vara EG-godkända enligt rådets direktiv 74/408/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (hållfastheten hos sätena och fästanordningarna för dessa), sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 81/577/EEG och 96/37/EG, eller vara E-godkända enligt reglementet nr 17/06, eller när det är fråga om fordon i kategori M2 eller M3, enligt reglementet nr 80/01. På begäran av fordonstillverkaren kan fäst- och regleringsanordningarna på säten i fordon i kategori M2 godkännas i enlighet med reglementet nr 17/06. Hopfällbara samt sido- eller bakåtriktade säten behöver inte uppfylla kraven i nämnda direktiv eller reglemente.

2. I ett fordon som byggts om från ett fordon i kategori N1 till ett fordon i kategori M1 samt i fordon i kategori M2 och M3 anses fäst- och regleringsanordningarna på andra säten än förarsätet och sätena bredvid det uppfylla kraven i 1 mom., om anordningarna i fråga motsvarar kraven i det direktiv eller E-reglemente som nämns i 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 15 september 1999.

Rådets direktiv 70/156/EEG; EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1

Helsingfors den 3 september 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.