880/1999

Utfärdat i Helsingfors den 2 september 1999

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat giltighetstid
JSMb om införsel av nötkött
från Amerikas förenta stater 24/IMPORT/1999 2.9.1999 8.9.1999―14.12.1999

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Rådets beslut 79/542/EEG, EGT nr L 146, 14.6.1979, s. 15, kommissionens beslut 94/360/EG, EGT nr L 158, 25.6.1994, s. 41, kommissionens beslut 1999/301/EG, EGT nr L 117, 5.5.1999, s. 52, kommissionens beslut 1999/302/EG, EGT nr L 117, 5.5.1999, s. 58, kommissionens beslut 1999/417/EG, EGT nr L 159, 25.6.1999, s. 56, kommissionens beslut 1999/518/EG, EGT nr L 197, 29.7.1999, s. 50.

Helsingfors den 2 september 1999

Avdelningschef
Jaana Husu-Kallio

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.