866/1999

Utfärdat i Helsingfors den 24 augusti 1999

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om införsel av levande nötkreatur, får och getter från Bulgarien1) 20/IMPORT/1999 23.8.1999 1.9.1999
JSMb om införsel av flyghundar, hundar och katter från Malaysia (Västmalaysia) och Australien2) 21/IMPORT/1999 23.8.1999 1.9.1999
JSMb om införsel av levande fåglar och kläckningsägg samt färskt kött av fjäderfä, tamt och vilt fjäderfä från Australien3) 22/IMPORT/1999 23.8.1999 1.9.1999
JSMb om införsel av levande nötdjur och produkter som härstammar från Portugal4) 23/IMPORT/1999 24.8.1999 1.9.1999

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

1) Kommissionens beslut 1999/542/EG, EGT nr L 207, 6.8.1999, s. 33
2) Kommissionens beslut 1999/507/EG, EGT nr L 194, 27.7.1999, s. 66
3) Kommissionens beslut 1999/549/EG, EGT nr L 209, 7.8.1999, s. 36
4) Kommissionens beslut 98/653/EG, EGT nr L 311, 20.11.1998, s. 23, kommissionens beslut 1999/517/EG, EGT nr L 197, 29.7.1999, s. 45

Helsingfors den 24 augusti 1999

Avdelningschef
Jaana Husu-Kallio

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.