864/1999

Utfärdat i Helsingfors den 19 augusti 1999

Inrikesministeriets beslut om ändring av 2 § och bilagan i inrikesministeriets beslut om polisens avgiftsbelagda prestationer

Inrikesministeriet har

ändrat bilagan i sitt beslut av den 18 december 1996 om polisens avgiftsbelagda prestationer (1252/1996), sådan den lyder i inrikesministeriets beslut 131/1998 och 175/1998, samt

fogat till 2 §, sådan den lyder delvis i nämnda inrikesministeriets beslut 131/1998, nya 6 och 7 mom., som följer:

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgift uppbärs inte för behandling av anmälan om allmän sammankomst.

Avgift uppbärs inte heller för temporärt identitetskort som utfärdas åt en person för att rösta i statliga val och folkomröstningar, kommunalval och kommunala folkomröstningar samt i valet till Europaparlamentet om personen inte har någon annan identitetsbehandling.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1999.

Helsingfors den 19 augusti 1999

Inrikesminister
Kari Häkämies

Överinspektör
Anne Järvinen

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.