853/1999

Givet i Åbo den 7 november 1997

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 16 kap. 2 § 4 mom. och 3 § 1 mom. som följer:

16 kap.

Kyrkböcker och församlingens arkiv

2 §

Innan ett centralregister grundas skall kyrkostyrelsens utlåtande inbegäras.

3 §

Bevis som grundar sig på kyrkböckerna skall utfärdas av kyrkoherden eller någon annan präst i församlingen eller av direktören för centralregistret eller av en av domkapitlet tillförordnad person, som är förtrogen med hur kyrkböcker skall föras.Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1999.

Åbo den 7 november 1997

På kyrkomötets vägnar


John Vikström ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.