845/1999

Utfärdat i Helsingfors den 16 augusti 1999

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om upphävande av beslut nr 16/ IMPORT/1998 om importbegränsningar 19/IMPORT/1999 12.8.1999 18.8.1999

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Kommissionens beslut 97/408/EG, EGT nr L 170, 28.6.1997, s. 58, kommissionens beslut 98/507/EG, EGT nr L 226, 13.8.1998, s. 59, kommissionens beslut 1999/540/EG, EGT nr L 207, 6.8.1999, s. 30

Helsingfors den 16 augusti 1999

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Regeringssekreterare
Erkki Arnkil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.