840/1999

Utfärdat i Helsingfors den 10 augusti 1999

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om införsel av hästdjur från Australien*) 16/IMPORT/1999 2.8.1999 16.8.1999
JSMb om ändring av beslut om kötthygien 19/VLA/1999 28.7.1999 1.9.1999

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Kommissionens beslut 1999/241/EG, EGT nr L 89, 1.4.1999, s. 74, kommissionens beslut 1999/463/EG, EGT nr L 180, 15.7.1999, s. 51

Helsingfors den 10 augusti 1999

Biträdande avdelningchef
Matti Aho

Regeringssekreterare
Elisa Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.