826/1999

Utfärdat i Helsingfors den 21 juli 1999

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av 4 och 7 § handels- och industriministeriets beslut om det förfaringssätt som skall iakttas vid informationsutbytet i anslutning till utredningen av handeln med el

Handels- och industriministeriet har

ändrat den finskspråkiga ordalydelsen i 4 § 3 mom. samt 7 § i sitt beslut av den 4 augusti 1998 om det förfaringssätt som skall iakttas vid informationsutbytet i anslutning till utredningen av handeln med el (602/1998) som följer:

7 §
De förfaringssätt i fråga om informationsutbytet som skall iakttas i balansavräkningen

De anmälningar som nämns ovan i 3 § 2 och 4 mom., 4 § och 5 § 1 mom. skall göras enligt praxis i standarden EDIFACT ISO 9735 och genom meddelanden om vilkas form skall bestämmas särskilt.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1999.

Helsingfors den 21 juli 1999

Handels- och industriminister
Erkki Tuomioja

Överinspektör
Petteri Kuuva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.