824/1999

Given i Helsingfors den 28 juli 1999

Förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

På föredragning av omsorgsministern

ändras i förordningen den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) 3 § 1 och 2 mom. samt 8 § 1 mom. som följer:

3 §
Studerandes rätt att vara verksamma i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter

En medicine studerande som genomfört de studier som avses i förordningen om medicinska examina (762/1975) och hör till de fyra första studieåren, och som på basis av de genomförda studierna har tillräckliga förutsättningar för att sköta uppgiften i fråga, kan tillfälligt vara verksam i läkaruppgifter vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård enligt 2 § 4 punkten lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) eller vid en verksamhetsenhet inom socialvården enligt 24 § socialvårdslagen (710/1982) under ledning och tillsyn av en legitimerad yrkesutbildad person som har rätt att självständigt utöva läkaryrket.

En odontologie studerande som genomfört de studier som avses i förordningen om odontologiska examina (290/1976) och hör till de fyra första studieåren, och som på basis av de genomförda studierna har tillräckliga förutsättningar för att sköta uppgiften i fråga, kan tillfälligt vara verksam i tandläkaruppgifter vid en verksamhetsenhet enligt 1 mom. under ledning och tillsyn av en legitimerad yrkesutbildad person som har rätt att självständigt utöva tandläkaryrket.


8 §
Medicinska och odontologiska specialiteter

I Finland kan en specialist vara verksam inom en specialitet som motsvarar ett utbildningsprogram enligt förordningen om specialläkarexamen (678/1998).Denna förordning träder i kraft den 10 augusti 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 juli 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.