812/1999

Utfärdat i Helsingfors den 23 juli 1999

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om förändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror som importeras från tredje land

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat i jord- och skogsbruksministeriets beslut den 19 mars 1998 om kött och köttvaror som importeras från tredje land (198/1998) 3 § 1 mom. 15 punkten och 7 §, som följer:

3 §

I detta beslut avses med


15) proviantering inom båttrafik livsmedel som är avsedda att förbrukas under resan av besättningen och passagerarna i båttrafik, som trafikerar mellan Finland och någon annan stat till vatten beläget utanför kustområderna på medlemstaternas territorier,


7 §
Import för proviantering i båttrafik

Bestämmelserna i 9 § 1 och 2 mom. och 10―22 § i detta beslut tillämpas inte på kött och köttvaror som importeras för proviantering i båttrafik. För proviantering i båttrafik får dock inte föras in sådant kött eller sådana köttvaror för vars del införseln till Europeiska gemenskapens område förbjuds särskilt i ett beslut om skyddsåtgärder.


Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1999.

Rådets direktiv 97/78/EG, EGT nr L 24, 30.1.1998, s. 9

Helsingfors den 23 juli 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinäröverinspektör
Hentriikka Kontio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.