807/1999

Given i Helsingfors den 16 juli 1999

Förordning om ändring av bilagan till förordningen om humanistiska och naturvetenskapliga examina

På föredragning av undervisninsministern

ändras del I av den förteckning som utgör bilaga till förordningen den 18 mars 1994 om humanistiska och naturvetenskapliga examina (221/1994), sådan den lyder i förordning 466/1998, som följer:

Förteckning

över områden, grupper av läroämnen och vissa läroämnen inom vilka de olika universiteten ordnar fördjupade studier inom ramen för den utbildning som leder till filosofie magisterexamen

I Humanistiska examina

HU JoU JU UU TU ÅU VU ÅA
Området för filosofi x x x
Området för finska språket och därmed besläktade språk x x x x x x x x
Området för klassiska språk och antikens kulturer x x x x
Området för kommunikationsvetenskaper x x x x x
Området för litteratur x x x x x x x
Området för logopedi x x
Området för nordiska språk x x x x x x x x
Området för utomeuropeiska språk och kulturer x
Engelsk filologi, engelska x x x x x x x x
Etnologi, folkdiktsforskning, folkloristik, traditionsforksning x x x x x
Finlands, Finlands och Skandinaviens, nordisk, allmän historia x x x x x x x
Germansk filologi, tyska x x x x x x x x
Musikfostran och -terapi x
Religionshistoria, religionsvetenskap x x x
Romansk filologi, franska x x x x x
Ryska språket och litteraturen, ryska, slavisk filologi x x x x x x
Allmän språkvetenskap x x x
Arkeologi x x x
Ekonomisk historia x
Estetik x
Etnomusikologi x
Fonetik x x
Idé- och lärdomshistoria x
Italiensk filologi x
Italienska språket och kulturen x
HU JoU JU UU TU ÅU VU ÅA
Kognitionsvetenskap x
Konstfostran x
Konsthistoria x x x x
Kulturantropologi x x
Kulturhistoria x
Musikvetenskap x x x x
Psykologi x
Spansk filologi, spanska x x
Språkteknologi x
Teatervetenskap x
Tillämpad språkvetenskap x x

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 16 juli 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.