781/1999

Utfärdat i Helsingfors den 23 juni 1999

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik JSM:s föreskrifts samling nr utfärdat träder i kraft
JSMb om ändring av JSM:s beslut om tillsatsämnen för fodermedel* 91/1999 23.6.1999 1.7.1999

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tfn (09) 134 211.

* Rådets förordning (EG) nr 2821/98; EGT nr L 351, 29.12.1998, s. 4, kommissionens förordning (EG) nr 2316/98; EGT nr L 289, 28.10.1998, s. 4, kommissionens förordning (EG) nr 2785/98; EGT nr L 347, 23.12.1998, s. 21, kommissionens förordning (EG) nr 639/1999; EGT nr L 82, 26.3.1999, s. 6

Helsingfors den 23 juni 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Päivi Mannerkorpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.