780/1999

Utfärdat i Helsingfors den 23 juni 1999

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik JSM:s föreskrifts samling nr utfärdat träder i kraft
JSMb om åtgärder mot spridning av skadegöraren Anoplophora Glabripennis från Kina (utom Hongkong)* 85/1999 23.6.1999 1.7.1999

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tfn (09) 134 211.

* Kommissionens beslut 1999/355/EG; EGT nr L 137, 1.6.1999, s. 45

Helsingfors den 23 juni 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Tiina-Mari Martimo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.