757/1999

Given i Helsingfors den 18 juni 1999

Förordning om ändring av 65 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 65 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 267/1996, som följer:

65 §
Skyddsanordningar för barn

1. Som en barnstol eller någon annan för barn och för den som är kortare än 150 cm avsedd skyddsanordning enligt 88 § 3 och 4 mom. vägtrafiklagen godkänns en barnstol, bälteskudde eller annan skyddsanordning som har godkänts enligt E-reglementet nr 44 eller som är godkänd av Statens Trafiksäkerhetsverk i Sverige.



Denna förordning träder i kraft den 30 juni 1999.

Denna förordning gäller skyddsanordning som första gången tas i bruk efter det förordningen trätt i kraft.

Helsingfors den 18 juni 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.