755/1999

Given i Helsingfors den 18 juni 1999

Förordning om ändring av 32 a § förordningen om användning av fordon på väg

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/1992) 32 a §, sådan den lyder i förordning 291/1998, som följer:

32 a §
Släpfordonets kopplingsmassa

Ett släpfordons kopplingsmassa får inte vara större än det lägsta av följande värden:

a) den tekniskt tillåtna största massan som dras och som baserar sig på fordonets konstruktion och prestanda samt på kopplingsanordningens hållfasthet,

b) om släpfordonet saknar bromsar, halva dragfordonets massa, dock högst 0,75 ton, eller i fråga om en släpanordning, högst hälften av den verkliga totala massan av en dragbil i kategori N2 eller N3,

c) om släpfordonet är försett med bromsar och kopplas till ett motorfordon, vars största i registrering och bruk tillåtna massa inte överstiger 3,5 ton, dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa, eller om dragbilen är ett motorfordon i kategori M1G, 1,5 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna totala massa, dock högst 3,5 ton,

d) om släpfordonet är försett med färdbroms och kopplas till ett motorfordon, vars största i registrering och bruk tillåtna massa överskrider 3,5 ton, 3,5 ton,

e) om släpfordonet är försett med ett kontinuerligt fungerande bromssystem och kopplas till ett motorfordon, vars största i registrering och bruk tillåtna massa överskrider 3,5 ton, 1,5 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa,

f) om en eller flera släpvagnar kopplas till ett motorfordon, vars största i registrering och bruk tillåtna massa överskrider 3,5 ton, och den erhållna kombinationens längd, mätt utan last, överskrider 22,00 meter, 2,5 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.

Kommissionens direktiv 95/48/EG; EGT nr L 233, 30.9.1995, s. 73

Helsingfors den 18 juni 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.